zaterdag 13 juli 2024

Interieur

De kerk
 
De kerk heeft een hoofdkoor en twee zijkapellen.
Achter het hoofdaltaar bevinden zich drie vensters met gebrandschilderde ramen van de Utrechtse glazenier Hendricus Kocken. Van links naar rechts zijn de volgende voorstellingen te zien:

1. de zaaier
2. de heilig verklaarde boerenknecht St. Isidorus, patroon van de landbouwers.
3. de maaier.

Deze drie voorstellingen, die dateren uit het jaar 1931 , symboliseren resp. de schepping, de levenstaak en de levensbestemming van de mens. De gebrandschilderde ramen in de vroegere Mariakapel en de H. Hartkapel geven het ontstaan en de groei van de Maria en de H. Hart devotie weer. Het grote venster (boven het zangkoor) verbeeldt de patroonheiligen van de kerkmuziek, paus Gregorius de Grote en de H. Cecilia, te midden van jeugdige zangers.
De gebrandschilderde vensters in de aula, de vroegere doopkapel hebben het drievoudige doopsel tot onderwerp.

De tombe van het hoogaltaar geeft in hoog reliëf van geelkoper. voorstellingen te zien van Abel, Abraham en Melchisedech. Deze zijn vervaardigd door de Utrechtse kunstenaar Brom. Ook het tabernakel met gedreven wijndruiven en korenaren is van zijn hand. De moza?eken Kruiswegstaties van halffiguren tegen een gouden achtergrond zijn van de jaren 1934/1936 en vervaardigd door Cuypers Roermond.
In de kapel van de Moeder van Smarten achter in de kerk staat een Duitse Pi?ta uit de eerste helft van de l5e eeuw.
Het houten triomfkruis (1979) is afkomstig uit Zuid Duitsland. Bij gelegenheid van het honderdvijftig jarig bestaan (1987) zijn twee vitrines in het kerkgebouw opengesteld waarin kunstvoorwerpen en paramenten ten toon worden gesteld.
 
 
De Kevelaerramen
Een bijdrage van Berend Kok, sept. 2016

 
 

  • 1 juli 2024
Delen op: