zaterdag 13 juli 2024

Heilig Vormsel

Aanmeldformulier Vormsel

Je zoon of dochter op weg naar volwassenheid iets meegeven…

Op de drempel van volwassenheid is het mooi je zoon of dochter mee te laten doen aan het Vormselproject. Wellicht heb je door de jaren heen je zoon of dochter iets van het geloof meegegeven: de doop, de Eerste heilige Communie, de verhalen ván en óver Jezus. Af en toe heb je samen vieringen in de kerk bezocht of stak je een kaarsje aan in een kapel. Misschien ben je ervan overtuigd, dat er ergens Iemand is die naar jou omziet, naar jou luistert, jou kracht geeft en de weg wijst. Misschien vermoed je het, of hoop je het; en wil je juist dát ook doorgeven aan jouw zoon of dochter.

Geloof laat zich niet afdwingen. Je kunt het alleen maar voorleven, aanreiken en hopen dat je kind in de katholieke traditie verder wil gaan. Nu is het moment voor een laatste zetje in de goede richting. Samen met leeftijdgenoten kan jouw zoon of dochter nog eenmaal worden ondergedompeld in wat katholieken ter harte gaat.

Vormen is ‘sterk maken’

Vormen komt van een oud-Hollands woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’. Juist in deze snel veranderende samenleving is het belangrijk je zoon of dochter een stevige basis mee te geven, van waaruit hij of zij het leven aankan, eigen  keuzes durft te maken; en voor het goede, mooie en ware wil en durft te gaan.
Om dat te kunnen bidden wij in de Vormselviering om sterkte, kracht, wijsheid …. De bisschop of een vertegenwoordiger van hem komt om jongeren de handen op te leggen en te zalven. Zoals de olie doordringt in de huid, zo dringt Gods heilige Geest door in ieder van ons. De bisschop drukt als het ware Gods zegel op ons voorhoofd. Hij laat daarmee zien, dat wij van God zijn en dat wij bij Hem horen. Voor jongeren is dit een mooie geloofservaring, die zij niet licht vergeten.

Voorbereiding op het ontvangen van het vormsel…

Rond de zomer worden jongeren via scholen en onze eigen media benaderd om zich op te geven voor het Vormselproject. We vragen deelnemers aan het einde van het project of zij al dan niet gevormd willen worden. Het programma loopt van september tot februari. Klik hier voor het programma.

Financieel

We vragen voor het meedoen aan het Vormselproject een eigen bijdrage van € 45,--. 

Aanmeldformulier Vormsel

Toetreden tot de katholieke kerk op latere leeftijd

Volwassenen die willen toetreden tot de katholieke kerk, al dan niet gedoopt, volgen een eigen traject, het zogenaamde catechumenaat, waarbij de gebruiken en rituelen van onze kerk centraal staan. Dit gebeurt individueel of in een groep die is samengesteld uit mensen binnen de drie parochies met dezelfde wens. Wanneer u al gedoopt bent, hoeft u niet opnieuw gedoopt te worden. Het doopsel van meerdere kerken en kerkelijke gemeenschappen wordt ook door de Rooms katholieke kerk erkend. Tijdens de Vormselviering doet u, doe jij, dan ook uw, jouw, Eerste heilige Communie.

  • 1 juli 2024
Delen op: