vrijdag 19 juli 2024

Disclaimer

RK Zuidoost Twente streeft er naar (de inhoud van) deze website actueel en volledig te houden, maar kan dit niet garanderen. De gepresenteerde informatie dient ter indicatie. RK Zuidoost Twente verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig. Omdat sommige informatie afkomstig is van derden, kan RK Zuidoost Twente echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt RK Zuidoost Twente geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat RK Zuidoost Twente geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan RK Zuidoost Twente niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

Heeft u vragen over onze disclaimer neemt u dan gerust contact op met RK Zuidoost Twente.

  • 1 juli 2024
Delen op: