vrijdag 19 juli 2024

Overlijden

Wanneer iemand zijn levenseinde voelt naderen, kan hij de pastor vragen om hem te bezoeken en bij te staan tot het einde van zijn levensweg. Deze weg loopt niet dood, maar biedt uitzicht op het voortbestaan na onze dood dankzij de verrezen Heer Jezus Christus.

Stervensbegeleiding

Dit geloof in de verrezen Heer komt bij het bezoek van de pastor ter sprake. Het toedienen van het sacrament van de Zieken geeft uiting aan dit geloof en biedt daardoor kracht en steun bij het einde van onze levensweg.

De mogelijkheden

In geval van overlijden, als u een kerkelijk afscheid wenst, kunt u dit doorgeven aan uw uitvaartondernemer. Deze neemt dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator van de parochie. Vervolgens wordt een pastor aangezocht, die contact opneemt met de nabestaanden om het afscheid voor te bereiden. De specifieke mogelijkheden en de gang van zaken rondom het kerkelijk afscheid van de overledene kunnen dan ook worden besproken.

Avondwake en Liturgie uitvaart

Als er een dierbare is overleden, hebben we er behoeft aan om voor de overledene te bidden. Op het verzoek van de familie kan er de avond voor de uitvaart (behalve in het weekend) een avondwake gehouden worden, waarin we samen bidden en de overledene herdenken. In overleg met de familie wordt de vorm en de inhoud bepaald, samen met de werkgroep avondwake. Het uitgangspunt is om de viering in eigen parochiekerk te houden.

  • 1 juli 2024
Delen op: