vrijdag 19 juli 2024

Sacramenten

Sacramenten zijn heilige rituelen van de kerk. De Rooms Katholieke kerk kent er zeven. De sacramenten markeren belangrijke momenten in ons leven. We halen God erbij. De beleving kan zeer intens en heilzaam zijn. Voor wie een sacrament ondergaat, kan het een waarlijk heilig moment zijn.
 
Aan een aantal sacramenten in onze parochie gaat een voorbereiding vooraf. Denk aan de doop, de eerste heilige Communie, het Vormsel en het huwelijk. Dit gebeurt in een grotere groep. We vieren immers in onze gemeenschap. Dan is het ook goed, als we ook in de voorbereiding die gemeenschap concreet mét en áán elkaar beleven. De voorbereiding is erop gericht elkaar beter te leren kennen en ons geloof te verdiepen.
 
De sacramenten van de biecht en de ziekenzalving worden vaker voorafgegaan door een persoonlijk gesprek met een van de pastores. 

  • 1 juli 2024
Delen op: