zaterdag 13 juli 2024

Koreninformatie Losser

DAMESKOOR

Het koor werd in 1962 opgericht door pastoor van der Hoven. De eerste organist/ dirigent was dhr. F. Rörink. Meerdere organisten volgden hem op en sinds augustus 1986 is Carlo van den Beld de organist/ dirigent van het dameskoor.

We zingen eenmaal per maand op zondag om 9.00 uur in de eucharistieviering. Soms zingen we bij een doordeweekse viering op woensdagmorgen en eenmaal per twee maanden op zondag in het verpleeg- en verzorgingshuis Oldenhove. We zingen ook bij uitvaarten als dat gevraagd wordt. Het repertoire bestaat uit Nederlandse en Latijnse missen, Nederlandse liederen en Latijnse gezangen.

Er wordt ook aan de ontspanning gedacht. Elk jaar is er een fietstocht met aansluitend een etentje. Eenmaal per twee jaar is er een bustocht.

Contactinformatie:
Heb je belangstelling om bij het koor te komen zingen, neem dan contact op met:

  • Marian Westenbroek, telefoon 053 5384927 of met
  • Truus Maas telefoon 053 5383340.

De repetitie is op dinsdagmiddag in het parochiecentrum van 14.00 uur tot 15.15 uur.
 GEMENGD KOOR ST. CAECILIA

Dit koor van de H. Maria Geboorteparochie te Losser is op zoek naar nieuwe leden. 

Het koor is genoemd naar de patroonheilige van de kerkmuziek en zangkoren, H. Cecilia (feest 22 november). Op de koorzolder staat het koor altijd te zingen onder het toeziend oog van H. Theresia van Lisieux (feest 1 oktober), die daar vereeuwigd staat in een prachtig raam. Het koor heeft een rijke geschiedenis: al ruim honderd jaar, sinds het bestaan van de H. Maria Geboortekerk. Het jongens- en herenkoor werd in 1965 versterkt met het dameskoor. Hoewel het koor uit 35 leden bestaat, kan het nog goede stemmen gebruiken, dus grijp uw kans en meld u aan!
Begin september 2017 vierde onze dirigent Carlo van den Beld zijn 40 jarig jubileum als kerkmusicus. Hier leest u een verslag en ziet u de foto's van dit feestelijke gebeuren: Carlo van den Beld 40 jaar kerkmusicus

De leeftijd van dit koor is niet meer te achterhalen, maar is zeker ouder dan 115 jaar. Uiteraard is er in de loop van de jaren naast het aantal diensten (in het verleden veel meer) en de vorm (toen muzikaal niet zoveel variatie) ook de samenstelling van het koor sterk veranderd (van Mannenkoor naar Gemengd koor). Doelstelling blijft om kwalitatief mooie muziek te verzorgen voor de eredienst. Echter, zoals bij veel verenigingen, loopt ook bij ons het aantal leden terug. Als er leden om welke reden dan ook stoppen, vindt er geen aanvulling plaats. Ons aantal wordt te klein om te doen wat we graag willen doen, namelijk met goede muziek dienstbaar zijn aan de geloofsgemeenschap.
Daarom doen we een beroep op mensen die plezier hebben in zingen. Voor alle zangstemmen (Alt - Sopraan - Bas en Tenor) zouden we graag nieuwe leden begroeten .

Wat zingen wij?
Het St. Caeciliakoor zingt in verschillende samenstelling en soorten van diensten.

  1. Als gehele koor op de eerste zondag van de maand en tijdens diensten op grote kerkelijke feestdagen (Kerstavond, Pasen en Pinksteren). De vaste gezangen worden meestal in 4 stemmig Latijn gezongen, zowel van een groot aantal bekende als van minder bekende componisten. Daarnaast worden voor de wisselende gezangen veelal 4-stemmige Latijns motetten gebruikt. Het herenkoor zingt in die vieringen bij de intrede- en communiezang Gregoriaans.
  2. Als herenkoor (bassen en tenoren) naast de 1e zondag, ook de 2e en 4e zondag van de maand en incidenteel de 5e zondag. De heren zingen de vaste als wisselende gezangen in het Latijn en in zowel Gregoriaanse als 2-stemmige uitvoering. Ook wordt er Nederlandstalig kerkmuziek gebruikt.
  3. Als dameskoor bij speciale vieringen en enkele doopvieringen. Bij vieringen waar het dameskoor zelfstandig zingt wordt veelal Nederlandstalig gezongen.

We repeteren op donderdag: het dameskoor van 19.15-20.45 uur en het herenkoor van 20.00-21.45 uur.

Naast dienstbaar is dit koor ook zeer gezellig en sociaal. Daarnaast blijkt dat zingen ook nog gezond en leerzaam is! Kom ons dus gauw versterken!

Informatie of aanmelden
kan bij leden die u mogelijk al kent en u kunt ook bellen met één van onderstaande bestuursleden:

  • 06-51100747 Gerrie Munsterman
  • 053-5386513 Mariëlle Meijerink
  • 06-23852643 Sandra Ierna-Smit

Mailen mag natuurlijk ook: caeciliakoor@hotmail.nl
 GEMENGD KOOR VIVACE

“Vivace” is de muziekterm die staat voor ‘levendig en energiek’. Een passende naam voor ons koor: want na bijna 40 jaar ervaren de leden van dit Losserse koor als ‘niet anders’.
Ons koor werd in het najaar van 1980 opgericht als ‘jongerenkoor’, op initiatief van pastor Theo Siegmund. Gerard Faas was onze eerste dirigent en mag de grondlegger van het koor genoemd worden. Helaas is hij op te jonge leeftijd in 1995 overleden.

Een jongerenkoor zijn we allang niet meer: de gemiddelde leeftijd van de leden ligt inmiddels rond de 55 jaar. Ons koor telt 10 sopranen, 12 alten, 4 tenoren en 2 bassen. Het koor wordt begeleid door het combo: een pianiste en 2 dwarsfluitisten. Het koor wordt momenteel geleid door Brigit Huiskes. Een enthousiaste dirigente, die niet alleen aandacht besteedt aan het instuderen van nieuwe liederen: ook zangtechniek, interpretatie van liedteksten en de uitstraling van het koor komen aan de orde. Wat ook als belangrijk ervaren wordt is het ‘met plezier’ kunnen zingen! En niet te vergeten: de onderlinge betrokkenheid mag groot genoemd worden. Wekelijks wordt -op woensdagavond- in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk gerepeteerd. Tijdens vakantieperioden vervallen de repetities. We zingen in de regel eens in de maand op zondag, om 9.00u in de H. Maria Geboortekerk. Af en toe zingen we in een van de andere kerken binnen het parochieverband Maria Vlucht.
Het repertoire bestaat voor het merendeel uit Nederlandse liederen; echter Engels, Latijns of Afrikaans, is het koor ook niet geheel vreemd.

Vivace heeft een feestcommissie. Deze commissie organiseert het ene jaar een gezellige middag of avond. In het andere jaar trekt het koor er een heel weekend op uit, een weekend dat door de commissie geheel verzorgd wordt.

Vivace kan goed uitbreiding van haar ledenbestand gebruiken. Met name heren zijn van harte welkom! Om (eerst) een indruk te krijgen van het repertoire en om de sfeer binnen het koor te proeven, staat het belangstellenden vrij één of meer repetities bij te wonen.

Wilt u meer informatie over Vivace?
Neem dan gerust contact op met Susette Nordkamp: tel.nr. 053-538 80 54 / 06-12 47 01 18 of met Christa van Marle, 053-461 52 78. 
Mailen kan ook naar snordkamp@kpnmail.nl of naar christavanmarle@hotmail.com

 

  • 1 juli 2024
Delen op: