zaterdag 13 juli 2024

Historie

H. MARIA GEBOORTEKERK NU VIRTUEEL TE BEZOEKEN!
In het kader van Open Monumentendag 2020 heeft de Historische Kring Losser een prachtige 360 graden virtuele tour gemaakt van onze H. Maria Geboortekerk. Op vele plekken kunt u op de informatieknop klikken voor meer geschiedenis van deze kerk!
U kunt de kerk van binnen bekijken door te klikken op deze link: https://omd.historischekringlosser.nl/HMG/ 

Ook zijn er prachtige foto's gemaakt door Kerkfotografie: Foto's H. Maria Geboortekerk


Wist u dat op 11 november 2023 de Dagkapel is omgedoopt tot St Martinuskapel! Een mooie herinnering aan onze vroegere St. Martinuskerk, aan wie vele parochianen dierbare herinneringen hebben. Als u de link aanklikt, leest u meer over de geschiedenis van de St. Martinuskerk.GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE

Van een parochie Losser (kerspel Lotere) wordt al gesproken in 1352 wanneer Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, den Hof van Varwick te De Lutte en den Hof van Losser verpandt aan de graaf van Zolms, heer van Ottenstein.

De kerk van de parochie Losser werd toegewijd aan de H. Martinus. Als enige getuige van deze oude parochiekerk resteert nog de oude toren.
De exacte bouwdatum hiervan is niet meer te achterhalen, maar ligt vermoedelijk tussen 1200 en 1400. In 1636 kreeg de Hervorming meer invloed in Losser en kwam de Martinuskerk in handen van de Hervormden.
De katholieken bezochten daarna de kerkdiensten in het klooster 'Maria Vlucht' even over de grens bij Glane. In 1810 droeg koning Lodewijk de kerk weer over aan de katholieken en de toren aan de gemeente, waarna toen ook de (huidige) Hervormde Kerk (waterstaatskerk) aan het Raadhuisplein gebouwd werd. (www.losser.nl) In het centrum van Losser is rond 1900 de bestaande St. Martinuskerk op de Markt inmiddels niet meer opgewassen voor het groeiende aantal katholieken in Losser. Ook na drie verbouwingen is deze kerk niet groot genoeg.

En als U soms,
Mijmerend gedoken in een honderdjarige kerkbank,
Een godsdienstoefening bijwoont,
Naar een preek luistert,
Geniet van orgelspel en koor,
Geestelijk bezig bent,
Bidt of mediteert,
Zingt of in een boekje leest en overweegt,
Of misschien alleen maar lijfelijk aanwezig bent,
Bedenk dan wel, dat het vele religieuze mooi dat U omringt de geschiedenis vertelt van het gelovige volk dat ons voorging,
Ool met vallen en opstaan,
Niet anders dan wij in onze tijd,
En dat over onze schouder meekijkt
Of ook wij na het vallen weer opstaan,
En met God de levensweg vervolgen.
En in onze welvaart
Even goed voor onze kerk blijven zorgen
Als zij toen deden
In hun offerbereide armoede.
(Stichting Historische Kring Losser)


De behoefte aan een nieuwe kerk en pastorie is groot (1898). De eerste steen van de Heilige Mariageboorte kerk wordt gelegd op 25 maart 1901. Op 3 juni 1902 is de kerk plechtig ingewijd door Mgr. van de Wetering, Aartsbisschop van Utrecht. Aan de Gronausestraat in Losser staat een prachtig nieuwe kerk. Inmiddels is het 100 jarige jubileum gevierd.De koorbanken....de dertien beeldjes
4 september 1948: pastoor Poelman laat zich uitvoerig en deskundig voorlichten over de apostelbeeldjes. De grote waarde wordt nog eens nadrukkelijk bevestigd en geadviseerd wordt de beeldjes vakkundig te laten logen om het later aangebrachte polychroom te laten verwijderen. Dat is gebeurd. Vervolgens vraagt de pastoor het in 1939 aan het Aartsbisschoppelijk museum in bruikleen afgestane beeldje van St. Thomas weer terug te mogen ontvangen. Ook dat is gebeurd en nu zijn alle 13 apostelen weer bijelkaar (12 + Paulus, die apostel werd toen Saulus had plaats gemaakt.) De beeldjes staan tegenwoordig niet meer in de koorbank, maar op de galerij onder het orgel. Een veiliger bestemming voor de sieraden van deze parochiekerk.De St. Martinuskerk in Losser
Op 30 september 1966 werd de nieuwe St. Martinuskerk in Losser geconsacreerd door kardinaal Alferink. Met name pastoor Ruud Driever zette zich sterk in voor de oecumene, wat goed paste bij de moderne uitstraling van deze kerk. Ter gelegenheid van zijn 40-jarig priesterjublileum werd de kerk een prachtig regenboogkruis geschonken en in 2006 werd het plein voor de kerk naar hem vernoemd: het pastoor Drieverplein. Hijzelf was op 1 februari 2002 overleden. 
De St. Martinuskerk werd op 20 november 2016 aan de eredienst onttrokken, waarmee de parochie opging in de nieuw te noemen geloofsgemeenschap Katholiek Losser: Losser neemt met lach en een traan afscheid van Martinuskerk

Het karakteristieke regenboogkruis van pastoor Driever werd in oktober 2017 in de oude doopkapel geplaatst in de H. Maria Geboortekerk. Lees daarover het artikel in Hallo Losser: Herplaatsing en onthulling altaarkruis voormalige St. Martinuskerk.
Een geschiedenis van de St. Martinuskerk in Losser is opgetekend door de Historische Kring Losser in de editie Oet Dorp en Marke 2006-3.

Een bijzondere pastoor tijdens de tweede Wereldoorlog
Een wel heel bijzondere, moedige pastoor had onze parochie tijdens de oorlogsjaren: pastoor Schaafs. Hij heeft zoveel indruk gemaakt dat hij zelfs gememoreerd wordt in het Oorlogsmuseum Overloon.
In het Oorlogsmuseum staat het volgende vermeld:
"Jacobus Johannes Schaafs, pastoor te Losser, bespot de Duitsers vanaf de kansel. Ook weigert hij een vrouw te helpen die vijf zoons heeft als vrijwilligers in de Duitse Waffen SS. Dit gaat de Duitse bezetter te ver. Pastoor Schaafs wordt in 1942 opgepakt en naar kamp Amersfoort gebracht. Een verzoek tot vrijlating wordt door Seyss-Inquart persoonlijk geblokkeerd. De pastoor wordt doorgevoerd naar concentratiekamp Dachau. Hij maakt de bevrijding mee, maar sterft een jaar later alsnog aan de gevolgen van het zware kampleven (hij overleed  op 26 juli 1946)."

In de vitrine zie je:  
petje met witte boord / mutsje en bril / gevangenennummer kamp Amersfoort / briefje arts kamp Amersfoort 6 januari 1943 / brief Seyss-Inquart / portrettekening

 

Over pastoor Schaafs is meer te vinden op het internet. U vindt hier een biografie waarop zijn bidprentje is te vinden en zijn graf is te vinden op het kerkhof bij onze H. Maria Geboortekerk in Losser. Hij is zelfs geëerd met een rotonde: de rotonde naast de kerk heet sinds 2020 het Pastoor Schaafsplein!
 

  • 1 juli 2024
Delen op: