zaterdag 13 juli 2024

Herdenkingsmonument

Sinds december 2011 staat er op de R.K. Begraafplaats in Losser een herdenkingsmonument, dat op zondag 4 maart 2012 is ingezegend.
 
Aanleiding tot plaatsing vormde het gegeven dat in het (verre) verleden een beperkt aantal grafstenen -zonder overleg met nabestaanden- verwijderd werd.
 
Dat heeft enkele families zeer geraakt, immers met deze ruiming verdwenen niet alleen de namen van hun overleden dierbaren, maar ook de plek om te gedenken.
 
Op voorstel van mevrouw Grimberg uit Joure, een van de betrokken familieleden, werd gekomen tot de oprichting van het herdenkingsmonument. Een aantal andere families werd bij dit initiatief betrokken.
 
Het nieuwe monument, dat nabij het Calvariekruis te vinden is, is bedoeld als een plek waar de betreffende nabestaanden hun overleden dierbaren kunnen herdenken, er eventueel een bloemetje bij kunnen leggen of een kaarsje kunnen laten branden.
 
Parochiebestuur Maria Vlucht

  • 1 juli 2024
Delen op: