zaterdag 13 juli 2024

Ziekenzalving / zegening

Ziekenzalving

Dit woord drukt goed uit wat we verstaan onder dit sacrament. Het zalven van ernstig zieken. De zalving is ingebed in een viering met lezingen, gebeden en het uitreiken van de communie. Het wezen van dit sacrament is, dat we hiermee ons leven, onze zorgen en elkaar in Gods hand leggen. Het is van belang dat er op tijd contact gezocht wordt met de priester; dit kan rechtstreeks of via het secretariaat van de betreffende geloofsgemeenschap. Er kan dan een moment uitgezocht worden, waarop iedereen aanwezig kan zijn. Dat komt het waardig toedienen van het sacrament ten goede. Het spreekt vanzelf dat u in onvoorziene omstandigheden direct de priester kunt laten komen.

Als er geen priester aanwezig is, kan er altijd een ziekenzegening plaatsvinden door een diaken of een pastoraal werk(st)er( zie voor beschrijving hieronder). Voor alle duidelijkheid dit is dan geen sacrament.

Ziekenzegening

Soms kiezen mensen heel bewust voor de ziekenzegening door een pastoraal werk(st)er of diaken,omdat hij/zij degene is die iemand ook begeleid heeft tijdens deze ziekteperiode. In een viering van woord en gebed, met uitreiking van de H. Communie en uiteraard de zegening van de zieke zal deze fase worden afgesloten. Via het secretariaat van de betreffende geloofsgemeenschap kunt u dit aangeven of door persoonlijk contact.

Bekijk hier een filmpje over de Ziekenzalving!
 

  • 1 juli 2024
Delen op: