zaterdag 13 juli 2024

Eerste heilige Communie

Aanmeldformulier Communie

Dat past bij deze tijd, waarin steeds vaker slechts een minderheid van groep 4 meedoet. In wezen is het een taak van parochies en ouders zelf om hun kinderen bekend te maken met de katholieke traditie en hen daarin binnen te leiden. Ervaring elders leert, dat de groep die meedoet weliswaar kleiner wordt, maar dat de betrokkenheid van ouders en kinderen en de intensiteit van het gebeuren groter wordt, als de voorbereiding binnen de parochie plaatsvindt.

Voorbereiding Eerste heilige Communie en vieringen 2023-2024 R.k. parochies Zuidoost Twente

De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger voor het komend seizoen 2023-2024 zal worden begeleid door pastoraal werker Frank de Heus. Van wie meedoet zal inzet en goede zin worden gevraagd. We werken met het project ‘Over de drempel’. We dragen kennis over, maar willen kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten stappen om samen het geheim van het land van God te beleven.

Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen en wellicht ook ouders wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag kan betekenen. We beginnen bij de Advent en eindigen met Pinksteren. Het ontwikkelen van geloof biedt groeikansen voor het kind. Het geloof is een leidraad voor de weg die je door het leven wilt gaan. Verslagen en foto's over de activiteiten van de kinderen komen op onze pagina Activiteiten Eerste H. Communie (hierop ziet u nu nog activiteiten van het afgelopen jaar, om u een indruk te geven).
 
Aanmelden tot 16 oktober 2023, maar liefst ruim daarvoor. Na de zomervakantie zullen via onder meer katholieke basisscholen brieven voor de aanmelding worden verspreid.
Opgave kan via de website van de eigen parochie: www.mariavlucht.nl, www.katholiekenschede.nl, www.franciscusparochie.nl .

De data van de Startavonden en vieringen van de Eerste heilige Communie zijn de volgende. 

Startavonden ouders in 2023:
Maria Vlucht (Glanerbrug, Lonneker, Losser, Overdinkel): maandag 30 oktober, 20.00-21.30 uur, KBS De Wegwijzer Losser (locatie onder voorbehoud)
Franciscusparochie (Boekelo, Buurse, Haaksbergen): woensdag 1 november, 20.00-21.30 uur, Parochiezaal Bonifatiuskerk Haaksbergen
Enschede Noord: maandag 6 november, 20.00-21.30 uur, Pastoraal Dienstencentrum Jozefkerk Enschede
Enschede Zuid: woensdag 8 november, 20.00-21.30 uur, Parochiezaal Janskerk Enschede

Vieringen Eerste heilige Communie in 2024:
zondag 21 april, 10.00 uur, Pancratiuskerk Haaksbergen: communicanten Boekelo, Buurse en Haaksbergen.
zondag 26 mei, 9.30 uur, Sint Jankerk Enschede: communicanten Enschede Zuid.
zondag 26 mei, 11.30 uur, Jozefkerk Enschede: communicanten Enschede Noord.
zondag 2 juni, 9.30 en 11.30 uur Maria Geboortekerk Losser: communicanten Maria Vlucht (Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel).

Voor informatie: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33.

Voor het schooljaar 2023-2024:
Aanmelden: liefst vóór 16 oktober 2023 via het online formulier
Startavond voor de ouders zal zijn op maandag 30 oktober 2023 in de aula van KBS De Wegwijzer, Sperwerstraat 1 te Losser van 20.00-21.30 uur (locatie onder voorbehoud). De startavond voor de ouders én de kinderen samen zal zijn op ... (datum volgt) in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk in Losser.
Financieel: Voor het meedoen aan het project ‘Over de drempel’ wordt een eigen bijdrage van € 35,00 gevraagd. Dit bedrag wordt op de Startavond voor ouders door de stuurgroep ‘Voorbereiding Eerste Heilige Communie’ geïnd of eerder door betaling per bank.
Planning bijeenkomsten: Programma Over de Drempel Eerste Communie Maria Vlucht 2023-2024
Vieringen van de Eerste Heilige Communie zijn voor alle communicanten uit Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel onder voorbehoud op 2 juni 2024 in de H. Maria Geboortekerk te Losser; een viering om 9.30 uur en een viering om 11.30 uur.
Meer informatie kunt u krijgen bij pastor Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06 300 988 33.
 
ALGEMENE INFORMATIE EERSTE HEILIGE COMMUNIE
 
Het leven is niet vanzelfsprekend…
Een van de eerste dingen, die je je zoon of dochter in het leven leert is om ‘Dankjewel’ te zeggen. We drukken daarmee onze dankbaarheid uit voor een klein gebaar of een cadeautje. We leren onze kinderen daarmee iets heel belangrijks, namelijk, dat niet alles in het leven vanzelfsprekend is. Als je er diep over nadenkt, kun je zelfs tot de conclusie komen, dat feitelijk alles in het leven een geschenk is. Gelovige mensen zeggen: ‘Een geschenk van God’. Franciscus van Assisië, de naamgever van de Franciscusparochie, wist dat als geen ander. Dat de zon elke dag opkomt, dat het op zijn tijd regent, dat de aarde ons draagt en voedt, dat de vogels fluiten, dat de bakker ons brood bakt en vreemdelingen ons de weg willen wijzen, dat we ademen en leven, dat alles en zoveel meer hebben we niet in eigen hand. Franciscus geloofde, dat ons dat alles uit goedheid gegeven is en daar dankte hij God elke dag voor. Voor hem was God de bron van alles, wat is. In onze katholieke traditie is dat gevoel van dankbaarheid diep verankerd. We spreken dat gevoel naar God toe uit in de eucharistieviering. Eucharistie is een Grieks woord en betekent ‘dankzeggen’.

Samen eucharistie vieren…
In de Rooms-katholieke kerk wordt het sacrament van de eucharistie door veel mensen ervaren als bron en hoogtepunt van hun geloven. We vieren eucharistie, omdat Jezus ons daartoe heeft aangespoord. Toen hij vlak voor zijn sterven brood en wijn met zijn leerlingen deelde, zei hij daarbij: ‘Blijf dit doen om mij te gedenken’. En zo is een nieuwe traditie geboren. Als katholieken delen we elke zondag brood en wijn met elkaar. We geloven dat in ons samen delen Jezus Christus in ons midden is. Enerzijds vieren we, dat we in de persoon van Jezus Christus met elkaar verbonden zijn, anderzijds maakt het ‘samen vieren’ ons ook steeds meer tot gemeenschap van Christus. Dat is in ieder geval onze hoop. Samen eucharistie vieren is niet vrijblijvend. Het spoort ons aan net als Jezus onszelf weg te schenken voor anderen. In de eucharistieviering bieden wij onszelf aan om instrument te worden van Gods liefdevolle nabijheid aan medemensen. Wat we op zondag in de eucharistie vieren, willen we door de week in het dagelijks leven waar maken: dat alle mensen, wie zij ook zijn en waar zij ook vandaan komen, samen aan één tafel kunnen zitten en in vrede samen kunnen leven.

Eerste Heilige Communie
Begin twintigste eeuw heeft paus Pius de tiende katholieken willen stimuleren om actief aan de eucharistieviering mee te doen. Hij heeft toen de kindercommunie ingevoerd. Kinderen van groep 4 konden na een voorbereiding mee aan tafel. Voor kinderen (en ouders) is dit vaak een mooi moment, dat diep kan raken. Kinderen hebben het gevoel, dat ze er van dan af echt bij horen. Na de doop is dit de tweede stap om bij de Rooms katholieke kerk te gaan horen. De derde en laatste stap volgt bij het heilig Vormsel. Kinderen leggen we uit, dat ze door de communie bij de club van Jezus gaan horen. Jezus, een menslievende mens, die ons heeft laten zien, wie God eigenlijk is en hoe wij op een goede manier samen kunnen leven.

Project ‘Over de drempel. Leven in het spoor van Jezus’
In oktober worden kinderen van groep 4 en hoger deels via school en deels via onze eigen media benaderd om aan het project ‘Over de drempel’ mee te doen . Dit project geldt als voorbereiding op het ontvangen van de Eerste heilige Communie. Ouders dragen dit project en worden daarbij geholpen door de parochiecatecheet. ‘Over de drempel’ is een project waarbij we de kinderen vertrouwd willen maken met de weg van Jezus. Daarvoor moet je wel over de drempel stappen. Over de drempel van de traditie om je daarin te willen verdiepen en te ontdekken; zien wat er aan waardevols en wijsheid in te vinden is. Over de drempel van de kerk om je te verbinden met een gemeenschap van gelovigen, die samen willen leven in dat spoor van Jezus, elkaars vreugde en verdriet willen delen, elkaar willen steunen en stimuleren.

Jezus droomde van het land van God. Dat land van God is nabij, waar mensen zich aan elkaar geven als brood en wijn. Jezus heeft ons dat voorgedaan. In de eucharistieviering ontvangen wij Hem als bron van inspiratie voor ons leven. Wat wij vieren in de eucharistie nemen we mee naar het leven van alle dag. Dat verbindt, breekt in, maakt open en geeft hoop en energie. Daar willen wij de kinderen mee bekend maken in dit project. Maar ook als ouder zal je er iets aan opdoen. We dragen kennis over, maar hopen ook het hart te raken.

We staan in het project stil bij belangrijke momenten in onze traditie. We volgen het spoor van het kerkelijk jaar en zullen beginnen met een ouder-kind-bijeenkomst rond de Advent. De communicanten worden uitgenodigd voor een actieve rol in de kerstviering. Er is een bijeenkomst rond de 40-dagentijd en een viering met Pasen. Op Aswoensdag maken we in de viering een begin met een inzamelingsactie voor een goed doel. Er is een kerkbezichtiging en een maaltijd. Het project loopt van november tot juni.

Aanmelden

Aanmeldformulier Communie

Gebed voor thuis aan tafel

We houden elkaars handen vast en bidden:
God, wij danken  U voor wat hier op tafel staat.
U hebt het doen groeien.
Handen  van mensen hebben eraan gewerkt.
Mogen wij tevreden zijn met wat U ons geeft.
Zegen papa, mama, broertjes en zusjes….
Amen.

Wilt u deze achtergrondinformatie printen? Klik dan hier voor een pdf: Inhoud Eerste heilige Communie
 

  • 1 juli 2024
Delen op: