zaterdag 13 juli 2024

Gerardus Majella Bedevaart


Elk jaar op zondag 16 oktober of de zondag daarna als deze datum niet op een zondag valt, vieren we in Overdinkel in het gelijknamige Gerardus Majellapark, de jaarlijkse Gerardus Majellabedevaart. Al meer dan 100 jaar inmiddels!

Impressies

  • In 2022 werd de 110e bedevaart gehouden op zondag 16 oktober. Het thema was: Vrede geef ik u. U vindt een verslag en foto's in ons fotoalbum: Gerardus Majellabedevaart 2022
  • In 2023 werd de 111e bedevaart gehouden op zondag 22 oktober. Het thema was toen: Ik geloof. U vindt een verslag en heel veel foto's in ons fotoalbum: Gerardus Majellabedevaart 2022.

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2023 - "Ik Geloof"

Op zondag 22 oktober 2023 zal voor de 111e keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel plaatsvinden, met als thema: ”Ik Geloof”.

Nieuw: Electrocar voor pelgrims
Tijdens de Gerardus Bedevaart op zondag 22 oktober kunnen pelgrims gebruik maken van de Electrocar.
Voor vervoer naar het Gerardus Majellapark en weer terug. De kosten? Vrije gift!


Op zondag 22 oktober is er om 11.00 uur een Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de processie in het Gerardus Majella park (achter de Gerardus Majella kerk).

Voorgangers zijn: Pastor P. Kuipers, pastor T. Munsterhuis, pastor W. Rekveld, pastor P. Daggenvoorde en pw. Carla Berbee. Tijdens de viering worden er kinderactiviteiten georganiseerd.
NB: In verband met deze bedevaart is er deze zondag GEEN viering in het eucharistisch centrum H. Maria Geboortekerk te Losser.

Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majellakerk.

De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op donderdag 19 oktober en zaterdag 21 oktober om 19.00 uur. Op vrijdag 20 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor stil gebed.

Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het park staan op 22 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.


Programma 111e Gerardus Majella Bedevaart 2023

Donderdag 19 Oktober 2023: 19.00 uur: Eucharistieviering t.g.v. Opening Triduum m.m.v. het dames- en herenkoor
Voorganger: Parochievicaris Willy Rekveld en pastoor Paul Daggenvoorde.
Plaats: Gerardus Majellakerk Overdinkel.

Vrijdag 20 Oktober 2023: Kerk open voor stil gebed en het ontsteken van een kaars (
tussen 10.00-18.00 uur). Geen viering!
Plaats: Gerardus Majellakerk Overdinkel.

Zaterdag 21 Oktober 2023: 19.00 uur: Gebedsviering Oktoberfest met koor Dynamique 
Voorgangers: leden Dynamique.
Plaats: Gerardus Majellakerk Overdinkel.

Zondag 22 Oktober 2023: 11.00 uur: Plechtige Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor
Voorgangers: pastor P. Kuipers, pastor T. Munsterhuis, pastor W. Rekveld, pastor P. Daggenvoorde en pw. Carla Berbée

Plaats: Gerardus Majellapark achter de Gerardus Majellakerk Overdinkel.

Zondag 22 oktober 2023: 15.00 uur Plechtig Sluitingslof 
Voorganger: Parochievicaris Willy Rekveld.
Plaats: Gerardus Majellakerk Overdinkel.


Intenties, kaarsen, missie collecte:

Devotionalia
Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het park staan op 22 oktober, van 10.00-15.00 uur.

Opgeven Misintenties
U kunt net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie (vrije gift) of misintentie (€ 5,-) over te maken naar rekening nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.
Een envelop in de brievenbus van het parochiecentrum Overdinkel mag ook, onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.

Kaars aansteken
Ook kunt u op 22 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars (€ 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars) over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Giften om deze bedevaart te kunnen blijven organiseren
Wilt u ons daarnaast helpen met een gift, zodat wij de bedevaart kunnen blijven organiseren, dan kunt u onder vermelding van “Vriend van de bedevaart” uw gift overmaken naar bovenstaande banknummer. Bij voorbaat hartelijk dank.


Gerarduskalender 
Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. Gerarduskalender met schild 2024 te koop voor € 9,75.

Meer informatie:

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majellakerk op dinsdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur, telefoon 053-538 13 04, adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV te Overdinkel.
Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gerardus Bedevaartgroep: i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens.
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad H.Gerardus Majella geloofsgemeenschap

 

 

  • 1 juli 2024
Delen op: