zaterdag 13 juli 2024

Begraafplaats Overdinkel

De Rooms Katholieke begraafplaats is gelegen rechts naast de H. Gerardus Majella kerk.
 
Contact:
(Post)adres: Begraafplaatscommissie Overdinkel
Hoofdstraat 78
7586 BV Overdinkel
Telefoon: Zie onderstaand
 
Leden Begraafplaatscommissie Overdinkel:
Tonnie Breuker Beheerder / onderhoud 053 - 5383309
Johan Abbink Penningmeester 06 - 53522751
 
Voor algemene informatie over onze begraafplaatsen klikt u hier.
 
Graf:
De begraafplaats kent twee soorten graven n.l. particulier (urnen-) graf en een kindergraf. (zie begraafplaatsreglement van de Parochie Maria Vlucht.)
Urnenmuur:
Medio 2005 is er op de R.K. begraafplaats een urnenmuur gerealiseerd.
 
De muur bestaat uit nissen waar de urn met as van de overledene in geplaatst kan worden.
De nissen zijn afgedicht met een plaat. Op deze plaat wordt de naam van de overledene vermeld.
De urnenmuur biedt nabestaanden de gelegenheid hun dierbare overledene te herdenken en te eren.


 
Onderhoud:
Het onderhoud van de begraafplaats geschiedt door een aantal vrijwilligers die wekelijks hier zorg voor dragen.
 
Onderhoud aan graven is de verantwoording van de nabestaanden. Van graven die niet worden onderhouden en verwaarloosd zijn en waarvan de grafrechten zijn verlopen, zal na mededeling aan de rechthebbende, het monument (grafsteen) worden geruimd.
De begraafplaatscommissie wil de begraafplaats rond de Paasdagen graag in gepaste sfeer brengen. Daarom worden nabestaanden verzocht de kerstversieringen op de graven uiterlijk drie weken voor Pasen -dus drie weken vóór de Goede Week- te verwijderen. Bij in gebreke blijven heeft de beheerder het recht deze te verwijderen.
 
Strooiveld:
Dit is een plek waar de as van een dierbare op een herkenbare plek uitgestrooid kan worden.
Op de zuil wordt een naamplaatje aangebracht met de naam van de dierbare.
Er zal vooraf overleg plaats moeten vinden met de beheerder.
Het is niet toegestaan om de as zonder toestemming van de beheerder uit te strooien.Begraafplaatscommissie Overdinkel
 
Op basis van het bisschoppelijk bepaalde reglement begraafplaatsen van de parochie eenheid Maria Vlucht is besloten om de actuele namen en adressen van de familie en/of rechthebbenden van alle graven/urnen op de begraafplaats en overige belangrijke benodigde gegevens hier omtrent, te digitaliseren en beter in beeld te brengen.
Ook gelijkstelling in bijdrages en/of toekomstige ruiming van oude graven is hierbij een uitgangspunt en kunnen hierdoor bespreekbaar worden en zorgen voor duidelijkheid en solidariteit.
Deze inventarisatie geldt dus ook voor de begraafplaats Overdinkel.
In dit verband verzoeken wij u het hiervoor ontwikkelde formulier volledig in te vullen.

Dit kan op 2 manieren:
 

1. Papieren versie

Print het formulier uit en vul het volledig in.

Klik hier voor het formulier

Het volledige ingevulde formulier kunt u vervolgens inleveren:
  • Adres: Hoofdstraat 78 7586 BV Overdinkel t.a.v. Begraafplaatscommissie.
  • Brievenbus parochiecentrum.
  • Via de mail. (begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl)
 
Heeft u geen printer? U kunt het invulformulier ook bemachtigen/gebruiken via:
  • Het inlegvel in het parochieblad.
  • In de dag kapel achter in de kerk.
  • Tevens kunt u informatie vinden in het infobord op de begraafplaats en in het Lossers Journaal.
  • Of vul het online formulier in (zie hieronder)
 

2. Online versie invullen 

U kunt het formulier ook online invullen en versturen.
 
Er wordt van onze vrijwilligers een enorme extra inspanning gevraagd om dit gerealiseerd te krijgen. Wij doen dan ook een dringend verzoek op uw medewerking om zo de rustplaats van uw dierbare(n) voor de toekomst zo optimaal verzorgd te houden.

Graag willen wij het ingevulde formulier voor 15 november a.s. terug hebben.

Bij voorbaat dank.
 
De Begraafplaats Commissie Overdinkel                                               1 oktober 2022 


 

  • 1 juli 2024
Delen op: