zaterdag 13 juli 2024

Kerkelijk huwelijk

Aanmeldformulier Huwelijk

Trouwen meer dan een wettelijke aangelegenheid?
Voor een mooie ervaring van samen verder in gemeenschap en geloof…huwelijk

Trouwen doe je met z’n tweeën of… zijn er nog meer betrokkenen?

Jullie staan voor een belangrijke stap in je leven. Jullie willen trouwen. Wellicht alleen in het gemeentehuis, maar misschien ook wel in de Katholieke kerk, omdat trouwen meer is dan alleen een wettelijke aangelegenheid. Wellicht is het bij jou in de familie traditie. Misschien is Gods zegen over jullie relatie voor jou belangrijk. Misschien kies je ervoor, omdat je gedoopt en gevormd bent en de ingezette lijn graag wilt doorzetten…

Een goede huwelijksvoorbereiding; het halve werk?

Liefde tussen twee mensen is een groot goed. Ze verdient alle zorg die maar mogelijk is. Vandaar dat binnen de kerk een voorbereiding aan het huwelijk voorafgaat. Als het eerste kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden en de administratieve gegevens zijn verwerkt, worden jullie uitgenodigd voor de eerstvolgende gemeenschappelijke huwelijksvoorbereiding. Het doel is om in een ontspannen sfeer met andere aanstaande bruidsparen na te denken en meningen uit te wisselen over relaties, liefde, geloof, kerk en samenleving. Iemand van het pastoraal team is hierbij aanwezig om o.a. uitleg te geven over het sacramentele karakter van het huwelijk.

Een persoonlijk gesprek

Zes weken voor de geplande huwelijksdatum vindt een persoonlijk gesprek plaats met de pastor die assisteert in jullie huwelijksviering. Dit gesprek vindt plaats bij jullie thuis. Bij het eerste kennismakingsgesprek worden een checklist en een aantal voorbeelden van huwelijksvieringen digitaal naar jullie verzonden. Aan de hand daarvan kan de huwelijksliturgie worden samengesteld die tijdens het persoonlijk gesprek met de pastor wordt doorgenomen. Tevens kunnen persoonlijke omstandigheden besproken worden die niet geschikt zijn voor de gezamenlijke huwelijksvoorbereiding.

De huwelijksviering

En dan is de grote dag aangebroken. De voorganger in de viering is in de regel één van de pastores van de parochie. Mocht er in de familie een priester of diaken zijn, dan kan ook hij voorgaan in de viering.

Praktische zaken

Op een doordeweekse dag kan er de gehele dag getrouwd worden, op zaterdag tot 12.00 uur. Het parochiekoor zingt graag in jullie huwelijksviering, maar er zijn ook mogelijkheden voor eigen zang. Overleg dit met iemand van de huwelijks-administratie of huwelijksvoorbereiding. Voor het versieren van de kerk met bijvoorbeeld bloemen kunnen jullie zelf zorgen. Een huwelijkskaars wordt jullie aangeboden. Mochten jullie een andere kaars wensen, dan is deze voor eigen rekening.

De financiën

De bijdrage voor een huwelijk staan op de parochiesite vermeld onder tarieven. Verzocht wordt dit bedrag uiterlijk 14 dagen voor het huwelijk plaatsvindt over te maken op de bankrekening van de parochie onder vermelding van de kerk waar jullie trouwen, jullie naam en huwelijksdatum  Het bedrag is dan als gift fiscaal aftrekbaar.

Aanmelding

De aanmelding van huwelijken in de drie parochies van Zuidoost Twente verloopt via het centraal secretariaat van parochie Maria Vlucht te Losser. Indien mogelijk graag minimaal 6 maanden voor de geplande huwelijksdatum. Het secretariaat geeft jullie gegevens door aan iemand van de huwelijksvoorbereiding, die met jullie een afspraak maakt voor een kennismakingsgesprek. Klik hieronder op de button om te starten met de aanmelding.

Aanmeldformulier Huwelijk

Aandachtspunt: als u eerder in de kerk getrouwd bent geweest

Je kunt alleen vrij trouwen als je niet al getrouwd bent. Dat is natuurlijk heel logisch; je kunt maar met één iemand tegelijk getrouwd zijn, ook voor de Nederlandse wet. Maar… als één van beiden al getrouwd geweest is, en gescheiden? Wat dan! Mensen die voor de Kerk getrouwd zijn en daarna gescheiden, zijn niet automatisch gescheiden voor de Kerk. Voor de Kerk geldt dan, dat je nog getrouwd bent, terwijl je voor de wet al weer vrij bent. Het is dan maar de vraag of je voor de Kerk kunt hertrouwen. De Kerk kent namelijk geen mogelijkheid tot echtscheiding. Je kunt hoogstens bij de kerkelijke rechtbank laten onderzoeken of het eerste huwelijk ontbonden kan worden.

Lees hierover op de website van het Aartsbisdom: Korte uitleg bij de procedure tot ongeldigverklaring van een huwelijk

Bekijk hier een filmpje over het Huwelijk:
 

 

  • 1 juli 2024
Delen op: