zaterdag 13 juli 2024

Doopsel

Aanmeldformulier Doop

Voor een mooie ervaring van gemeenschap en geloof…

Gemeenschappelijke doopvoorbereiding in de parochie bij kinderdoop. Laat u uw eerste kindje dopen, dan zijn er twee doopvoorbereidingsavonden voor u: een doopbijeenkomst BASIS (verzorgd door pastoraal werker Frank de Heus) én een praktische avond over de liturgie en symbolen van de doop (verzorgd door de werkgroep Doopvoorbereiding). Laat u uw tweede of volgend kindje dopen, dan is één doopvoorbereidingsavond met de werkgroep Doopvoorbereiding voldoende.

Bij een eerste dopeling: doopbijeenkomst BASIS

Bij een eerste dopeling, nodigen wij u allereerst uit voor een doopbijeenkomst met de parochiecatecheet, pastor Frank de Heus. Deze eerste bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in het parochiecentrum bij de H. Maria Geboortekerk aan de Gronausestraat 2 te Losser óf in de parochiezaal bij de Sint Jan-kerk aan de Haaksbergerstraat 253 in Enschede. Het secretariaat bericht u hierover bij de aanmelding. Zo ook over de datum.

U krijgt op deze eerste bijeenkomst een basis-inleiding in de Rooms katholieke traditie. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
  • Wie is Jezus en waar staat hij voor?
  • Wat kun jij je voorstellen bij de kerk als instituut (organisatie) en als geloofsgemeenschap ter plaatse?
  • (Rooms) katholiek leven: Waaruit kun je (als katholiek) putten voor je eigen geloofsleven en dat van je kinderen?
U kunt deze bijeenkomst al ver voor de doop van uw eerste dopeling volgen.
De volgende ‘BASIS’-bijeenkomsten zijn ingeroosterd. Klik hier. Na het bijwonen van deze bijeenkomst wordt u uitgenodigd voor een doopgesprek als hieronder.

Bij alle dopelingen: doopgesprek verzorgd door de werkgroep ‘Doopvoorbereiding’

Deze vindt in principe plaats van 20.00 tot 21.30 uur in het parochiecentrum bij de H. Maria Geboortekerk aan de Gronausestraat 2 te Losser.
  • De werkgroep loopt met u de dooprituelen door.
  • We bespreken met elkaar, hoe je zelf de geloofsopvoeding van je zoon of dochter in kunt vullen.
  • Verder worden de praktische zaken m.b.t. doopviering afgesproken. Met deze voorbereiding is alles geregeld voor de doopviering.

Meer informatie en opgave

Via het online formulier kunt u zichzelf of uw kinderen voor de doop opgeven. Hier kunt u ook uw vragen stellen. Op het secretariaat zijn alle doopdata bekend. Zij kunnen de keuzeteksten die gebruikt worden via email naar u toesturen.

De doop voegt iets toe aan je leven!

Allereerst: Zowel kinderen als volwassenen kunnen gedoopt worden. Bij ouders speelt vaak de verwondering om het nieuwe leven een rol. Ze vermoeden daar de Schepper achter. Ze willen God bedanken. Soms hebben mensen in moeilijke tijden in hun leven ergens vandaan een kracht ervaren. De bron van die kracht noemen ze God. Dat geheim willen ze ook aan hun kinderen meegeven. Ook het meegeven van positieve waarden speelt een rol.

Positieve ervaringen met de kerk kunnen je motiveren tot de doop. Voor volwassenen die gedoopt willen worden markeert de doop soms een omslag in hun leven. De oude mens schudden ze van zich af. De nieuwe staat op. Volwassenen worden gewoonlijk in één en dezelfde viering gedoopt, gevormd en doen dan ook hun eerste heilige Communie.

Lees eens wat paus Franciscus over de doop heeft geschreven: catecheses over het H. Doopsel

Gemeenschappelijke doopvieringen

Het Heilig Doopsel is een sacrament dat mensen opneemt in de geloofsgemeenschap van de Rooms katholieke kerk. Deze gemeenschap is breder dan de eigen gezins- en familiekring. Daarom is er in onze parochie gekozen voor gemeenschappelijke doopvieringen. Vaak zijn het aparte doopvieringen op late zaterdagmiddag (meestal om 16.00 uur), maar er bestaat ook de mogelijkheid om in een gewone weekendviering gedoopt te worden. Het bijzondere is dan dat de grotere gemeenschap erbij is. Pasen is de gelegenheid bij uitstek.

Doop met interkerkelijke dimensie

U wilt Uw kind laten dopen in de katholieke kerk ook met betrokkenheid vanuit de protestantse kerk? Dat kan. Uw kind wordt dan in een van de katholieke kerken in onze parochie Jacobus de Meerdere gedoopt door een priester, diaken of pastoraal werker met doopverlof van de Bisschop. Voor de doopviering wordt de doopliturgie van de rooms-katholieke kerk gebruikt. Uw kind wordt ingeschreven in het doopboek van de de katholieke kerk, waar de doopviering heeft plaatsgevonden. Uw kind is dan katholiek gedoopt. In de doopviering kan de dominee of kan een andere vertegenwoordiger van de protestantse kerk als U dit wenst een overweging houden, een lezing doen, een voorbede uitspreken of bijvoorbeeld de doopkaars aanbieden. De doop zelf wordt echter altijd gedaan door de priester, de diaken of de pastoraal werker. Deze katholieke doop wordt door de protestantse kerk als geldig erkend. De rooms-katholieke kerk en enkele grote protestantse kerken in Nederland hebben hierover met elkaar afspraken gemaakt.

Mocht U Uw kind willen laten dopen in de protestantse kerk met betrokkenheid vanuit onze parochie, dan kan dit ook. In dat geval betreft het een protestantse doop door de dominee, die dan ook als protestantse doop wordt ingeschreven in het doopboek van de protestantse kerk. Een vertegenwoordiger van onze parochie (een lid van het pastoraal team of een lid van de pastoraatsgroep) kan dan een overweging houden, een lezing doen, of een voorbede uitspreken. De doophandeling zelf wordt dan echter verricht door de dominee. Deze protestantse doop wordt ook door de katholieke kerk als geldig erkend.

Mocht U over dit onderwerp meer willen weten of verdere vragen hebben, dan kunt U zich richten tot het pastoraal team van onze parochie.

Doopvoorbereiding voor de tiener of volwassene, die gedoopt wil worden

Wie als tiener of volwassene gedoopt wil worden, krijgt een aparte toeleiding, die op de persoon wordt toegesneden. Daarvoor worden in onderling overleg afspraken gemaakt.

Financieel

Voor de doopviering en –voorbereiding wordt een bijdrage van € 50,00 euro gevraagd. Mocht dit problemen geven, dan kunt u dit aangeven bij het secretariaat.

Aanmelden

Aanmeldformulier Doop

Filmpje!

Bekijk hier een filmpje over de doop!
 

  • 1 juli 2024
Delen op: