zaterdag 13 juli 2024

Catechumene

Aanmeldformulier Catechumene

Ook volwassenen (vanaf 17 jaar) kunnen de roep van Christus horen en hem zoeken in Zijn kerk. Voor hen is er een, meestal individueel, traject beschikbaar naar de sacramenten van Doop, Vormsel en eerste Heilige Communie. Na het invullen van het catechumenen-formulier op de website, neemt iemand van de kerk contact met u of jou op om de mogelijkheden te bespreken en hoe dat gaat. 

De Sacramenten….  

De katholieke kerk gaat met ons mee in het leven. Op belangrijke momenten is er extra heilige steun: dat noemen we de sacramenten. Er zijn zeven sacramenten: de doop, de Heilige communie, het vormsel, het sacrament van verzoening (biecht), sacrament van bemoediging (ziekenzalving), het huwelijk en de priesterwijding.  

Kinderen kunnen al jong gedoopt worden op voorspraak van hun ouders. Voorbereidende bijeenkomsten voor de ouders vinden plaats op twee data. De doopdata zijn verspreid over het jaar en bekend bij het centraal secretariaat. De doop vindt plaats in een “gewone” viering, zodat het kind echt kan worden opgenomen in de gemeenschap.  

Rond de leeftijd van 7-9 jaar (groep 4) of ouder kan de Eerste Heilige Communie gevierd worden. De voorbereiding bestaat uit drie onderdelen: ouderavonden, kinderbijeenkomsten (vaak met ouders erbij) en vieringen.

Het vormsel is voor de leeftijd 11 jaar en ouder (groep 8, brugklas en hoger). Het is het moment dat je zélf kiest voor een leven met Jezus. Je moet natuurlijk wel weten waar je voor kiest. Daarom is er vormselvoorbereiding voor tieners en hun ouders. De vormselvoorbereiding vindt vanaf de zomer plaats.

Omdat het vormsel een bewuste keuze is en een bemoediging voor die keuze, komt het ook voor dat mensen op volwassen leeftijd voor het vormsel kiezen, na als kind te zijn gedoopt. De doop kan zijn geweest in de katholieke kerk, maar ook in een andere christelijke stroming. Met het vormsel kies je voor een leven met Jezus én voor de gemeenschap van de katholieke kerk. De voorbereiding hierop gebeurt individueel.  

Als volwassene (vanaf 17 jaar) kun je ook gedoopt worden in de katholieke kerk. 
Mensen die dit willen noemen we catechumenen, toetreders of bekeerlingen.  
Omdat je deze beslissing helemaal zelf neemt en wél overwogen hebt, krijg je als catechumeen in één viering de Sacramenten van het doopsel, het vormsel én de eerste Heilige Communie.  

Traditiegetrouw vonden volwassendopen plaats in de Paasnacht. Maar dat kan ook op een ander moment. 

De voorbereiding voor catechumenen vindt meestal individueel plaats. 

Val je tussen wal en schip qua leeftijd? 
Bijvoorbeeld: meedoen met Heilige Communie maar nog geen doop gehad? Vormsel maar nog geen Communie? Dan gaat dat samen in één keer. Voor de voorbereiding zoeken we dan een passende oplossing.

Aanmeldformulier Catechumene

  • 1 juli 2024
Delen op: