vrijdag 19 juli 2024

Laudato Si’

Zorg voor de schepping: jaarlijkse Laudato Si'-week en Maand van de Schepping/Scheppingsperiode

In 2015 verscheen de encycliek (rondzendbrief aan de gelovigen) Laudato Si' van paus Franciscus, over het behoud van de schepping - de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Sindsdien is er in mei een Laudato Sí-week en tussen september en oktober een Maand van de Schepping.
Laudato Si' betekent letterlijk: "Geprezen zijt Gij". Deze titel is ontleend aan het Zonnelied van Franciscus van Assisi. De zorg voor de schepping die daarin centraal staat, met een Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping, jaarlijks op 1 september, zou een Achtste werk van Barmhartigheid moeten zijn.

Paus Franciscus roept ons op om beter voor de schepping - dat is onze mooie, unieke aarde - te zorgen. Hij noemt die aarde ons gemeenschappelijk huis. En dat huis is in gevaar. Lees: Paus Franciscus roept op tot “omvorming” van consumptiepatronen en leefstijlen
 
 
 

LAUDATO SI'- INSTITUUT VOOR INTEGRALE ECOLOGIE

Op vrijdag 1 december 2023 is in de Radboud Universiteit in Nijmegen het Laudato Si'-instituut voor Integrale Ecologie geopend. Het Laudato Si’-Instituut voor integrale ecologie doet vanuit een integraal en discipline-overstijgend perspectief academisch onderzoek naar duurzaamheid en rechtvaardigheid. Daarbij is niet alleen aandacht voor chemische, technische en biologische aspecten, maar ook voor de politieke, economische, filosofische, ethische en spirituele dimensie van de ecologische crisis (bron: Radboud Universiteit). 
Dit instituut is opgericht op initiatief van Socires (die zich in haar programma’s bezighoudt met complexe maatschappelijke vraagstukken in relatie tot politiek, economie en bestuur) en de theologische faculteit van de Radboud Universiteit.
Jos van Gennip, oprichter van Socires en één van de initiatiefnemers van het Laudato Si’-Instituut, hield een persoonlijk en indringend verhaal over het belang van integrale ecologie en ecologische bekering. Hier kunt u het integraal lezen: Met Laudato Si' op weg

 

ACTUALISERING LAUDATO SI': LAUDATE DEUM

Op 4 oktober 2023 is het vervolg, of eigenlijk een actualisering van de encycliek Laudato Si' (Geprezen zijt Gij) uitgekomen: de apostolische exhortatie Laudate Deum (Geprezen zij God/Prijs God), zie infopagina Laudate Deum
In de inleiding van Laudate Deum schrijft de paus dat allerlei gebeurtenissen in de wereld tijdens de afgelopen acht jaar rondom klimaat en sociale gerechtigheid, vragen om verheldering en aanvulling van Laudato Si’.
De paus schrijft dat de situatie nog urgenter is dan acht jaar geleden toen hij met zijn ‘groene’ encycliek kwam, waarin het niet alleen om klimaatverandering gaat maar vooral over de consequenties die dit heeft voor kwetsbare en arme mensen die er wereldwijd door getroffen worden.
Hier leest u de gehele apostolische exhortatie Laudate Deum: Geautoriseerde vertaling Laudate Deum 


Meer achtergrondinformatie: Wist u trouwens dat Laudato Si' nu in begrijpelijke taal te verkrijgen is? Hier kunt u er meer over lezen: Klimaatbrief van de paus nu in begrijpelijke taal.
 
 
 

KERNGROEP LAUDATO SI' VAN PAROCHIEVERBAND ZUIDOOST TWENTE

Deze kerngroep is geïnspireerd door de Encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus en stelt zich tot doel het gedachtegoed van Laudato Si’ te delen met de parochianen en andere geïnteresseerden. We zijn actief op social media en organiseren het hele jaar door verschillende activiteiten, o.a. in de Scheppingsperiode (de hele maand September) en de Laudato Si’ week in mei. 
Parochieverband Zuidoost Twente omvat de parochies Maria Vlucht (Losser, Lonneker, Overdinkel, Glanerbrug), Jacobusparochie Enschede (St. Jozef, St. Jacobus en St. Jan) en de Franciscusparochie Haaksbergen-Buurse-Boekelo.
Volg ons op Facebook en Instagram: Laudato Si' Twente.
Ons emailadres is: laudatosi@rkzuidoosttwente.nl

Kerngroep Laudato Si' Parochieverband Zuidoost Twente: Rietie Kenter, Bert Bats, Alice Snijders

Terugblik Laudato Si' Week en Week van de Biodiversiteit 2024
Van 18 t/m 26 mei vierden we maar liefst twee bijzondere themaweken: niet alleen de Laudato Si' Week, maar ook de week van de Biodiversiteit. De kerngroep Laudato Si' zorgde voor een bijzondere filmavond en deelde andere interessante tips en weetjes: Laudato Si' Week 2024.
Ook was er weer een Bloemzaadactie, net als met Pasen. Dit keer werden bloemzaadjes uitgedeeld aan schoolkinderen en met Pinksteren aan parochianen (zowel katholiek als protestant), zie dit bericht: Bloemzaadactie Laudato Si' - Rol weg die steen, wip die tegel.

Terugblik eerste Paasdag 2024: Bloemzaadjesactie in Zuidoost Twente
Op eerste Paasdag, na afloop van de Paasviering, werden in bijna alle kerken van Zuidoost Twente zakjes met bloemenzaadjes uitgedeeld aan de parochianen. Een feestelijke actie van de kerngroep Laudato Si' en een oproep aan allen om ruimte te maken in de eigen omgeving voor meer biodiversiteit. Want Pasen is het feest van de wederopstanding, van nieuw en vernieuwend leven! Met veel dank aan de Groene Loper Enschede en de Höfte Imkers Oldenzaal en alle vrijwilligers die hebben meegeholpen.
 

Laudato Si'-bomen in Zuidoost Twente
Op zaterdag 21 oktober 2023 om 15.00 uur werd een boom geplant in het Abraham Ledeboerpark. Dat is een bijzondere gelegenheid waarmee een verbinding werd gelegd tussen onze kerk en dit prachtige park in Enschede en is een initiatief van de kerngroep Laudato Si' Zuidoost Twente. Bij de boom is een bord geplaatst dat refereert aan die verbondenheid, zie hiernaast: 
Een uitgebreid verslag met veel foto's vindt u in ons fotoalbum: Laudato Si' boom Abraham Ledeboerpark
Dit is de vijfde Laudato Si'-boom die inmiddels in onze parochies is geplant. Hier vindt u een overzicht:

 • Zaterdag 21 oktober 2023: in het Abraham Ledeboerpark aan de Hengelosestraat in Enschede (in de vruchtenboomgaard naast het Koetshuis waarin de Bijenvereniging is gehuisvest)
 • Zondag 2 oktober 2022: op de begraafplaats van de H. Maria Geboortekerk aan de Gronausestraat in Losser (bij de ingang meteen aan de rechterkant, fotoverslag zie Laudato Si' boom Maria Vlucht)
 • Zondag 18 september 2022: bij de St. Jozefkerk aan de Oldenzaalsestraat in Enschede
 • Vrijdag 3 september 2022: bij de Bonifatiuskerk aan de Veldmaterstraat in Haaksbergen (foto zie Boomplanting Bonifatiuskerk)
 • Zondag 3 oktober 2021: in de Pathmos Oase, de tuin naast de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat in Enschede. Een verslag hierover vindt u onder deze link op onze Facebookpagina Laudato Si Twente 

Terugblik Scheppingsperiode 2023 in parochieverband Zuidoost Twente
De scheppingsperiode is de jaarlijkse christelijke viering waarin wereldwijd de kerken samen bidden en antwoorden op de roep van de kwetsbare en bedreigde schepping. De scheppingsperiode begint op vrijdag 1 september (Wereldgebedsdag voor de Schepping) en eindigt op 4 oktober met het feest van St Franciscus van Assisi. In die periode hebben we als kerngroep Laudato Si’ weer een gevarieerd en groen programma aangeboden, zoals Filmavonden (klik op de link en u vindt de trailers) en het planten van een Laudato Si' boom op 21 oktober, in het openbare Abraham Ledeboerpark in Enschede, zie boven!

Terugblik Laudato Si'-week mei 2023 in parochieverband Zuidoost Twente
Op dindag 23 mei vertoonden we De film 'The Letter'. Op zaterdag 27 mei organiseerden we een informatieve en bezinnende excursie in het mooie Abraham Ledeboerpark te Enschededie werd verzorgd door deskundige gidsen en gaat langs bijzondere bomen en door de Heemtuin. Tussendoor waren we welkom in de Lammerinkswönner, die speciaal voor deze gelegenheid open was. 
 

ACHTERGRONDEN EN MEER INFORMATIE OVER LAUDATO SI'

     
Film over Laudato Si': The Letter
'The Letter' is een documentairefilm met paus Franciscus over ecologie, met als hoofdrolspelers naast de paus: een leider uit de Amazone, een klimaatvluchteling uit Senegal, een Indiase activiste en een echtpaar wetenschappers uit Hawaii.
Deze documentairefilm, over de kracht van de mensheid om de ecologische crisis te stoppen, ging op de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi in première in de Synodezaal van het Vaticaan, zeven jaar na publicatie van de encycliek. De film waarin ook enkele uitspraken van paus Franciscus over het milieu een prominente rol spelen, werd geproduceerd door het Academy Award-winnende Off the Fence-team (My Octopus Teacher), in samenwerking met de Laudato si'-beweging en de Dicasteries voor Communicatie en Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling.
Hier kunt u de documentaire The Letter bekijken (klik op het tandwiel om te kiezen voor Engelse ondertiteling):

 
 
 
Klimaatcrisis
Laudato Si' stond ook centraal tijdens de Klimaatmars en de Klimaattop in Glasgow in november 2021. 
Paus Franciscus pleitte bij deze Klimaattop dat we allemaal onze verantwoordelijkheid hebben: "We kunnen deze crisis het hoofd bieden door ons terug te trekken in isolationisme, protectionisme en uitbuiting", zei de paus, "of we kunnen er een reële kans op verandering in zien." Op BBC Radio sprak hij hierover.
U kunt zijn toespraak hier terugluisteren: Pope urges 'radical' climate response in exclusive BBC message

 
 
 
Laudato Si' en de toekomst
Laudato Si' gaat door via vele initiatieven die zijn ontstaan en die zijn gebundeld in een wereldwijd Laudato Si'-netwerk. De komende jaren, tot 2030, werkt het Laudato Si' Action Platform samen met het Vaticaan en de vele katholieke milieuorganisaties die daarbij zijn aangesloten, aan de zng. Laudato Si'-doelen om tot een rechtvaardiger wereld te komen: een integrale ecologie door de schreeuw van de aarde adequaat te beantwoorden; naar de armen te luisteren; een ecologische economie na te streven; een eenvoudiger leefstijl te bevorderen en ecologisch onderwijs, spiritualiteit en betrokkenheid in gemeenschapschappen te stimuleren. Klik op de afbeelding om een toelichting op de 7 doelen van Laudato Si' te lezen:
 
 
Iedereen is verantwoordelijk en waardevol, alles is verbonden
Paus Franciscus spoort ‘iedereen die verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schepping’ te zijn. De paus benadrukt dat zorg voor de schepping niet alleen een politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie.
De encycliek bepleit dat alles in de wereld met elkaar verbonden is en er een nauwe relatie bestaat tussen de armen en de broosheid van de aarde. Paus Franciscus heeft kritiek op macht door technologie en roept op om de economie op een andere manier te benaderen, waar niemand de dupe wordt. Immers ieder schepsel is waardevol! Daarom is er altijd dialoog en debat nodig en moeten we niet alleen individueel verantwoordelijkheid nemen voor de aarde en de armen, maar ook internationaal en lokaal. Daar is een zgn. ecologische bekering voor nodig, waarbij ieder van ons zijn levensstijl aanpast. 


Een ecologische bekering
De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij en ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden.
Daarbij valt te denken aan Franciscus van Assisi, die dat met zijn Zonnelied ook bepleitte. Er bestaat zelfs een speciale 'rozenkrans' voor, waarmee het Zonnelied gebeden kan worden: de Laudato Sí gebedsarmband

 
 
 
Encycliek Laudato Sí lezen
Inhoud Laudato Sí
Mgr. De Korte zei over de en­cy­cliek dat “deze aller­eerst een spiegel is om het eigen gedrag te toetsen en indien nood­zake­lijk te corri­geren." 
Paus Franciscus schrijft over een ‘cultuur van verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwisting van grondstoffen. Tegen de achtergrond van de armoede en honger in de wereld is dit een schreeuwend onrecht. Hij heeft het over een ‘integrale ecologie’ waarin zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het is een indringend en confronterend document, want de paus stelt niet alleen regeringsleiders verantwoordelijk voor het milieu, maar iedere mens in zijn eigen omgeving.

Enkele citaten uit zijn encycliek:
 • Een echte ecologische aanpak is altijd een sociale aanpak. Het ecologische debat moet gaan over rechtvaardigheid en zowel de schreeuw van de aarde als die van de arme horen. (49)
 • Het probleem is dat we nog altijd de cultuur ontbreken die nodig is om deze crisis het hoofd te bieden. We missen leiderschap. (53)
 • God schreef een kostbaar boek met alle levende wezens in dit universum als letters. (85)
 • Een gevoel van diepe eenheid met de rest van de natuur kan niet echt zijn als ons hart geen tederheid, medelijden en bezorgdheid voelt voor onze medemens. Alles is verbonden. (91)
 • Voorspellingen over de ondergang van de wereld kunnen niet langer op hoongelach onthaald worden. Wat wij aan de volgende generaties nalaten zou wel eens niets anders kunnen zijn dan puin, verwoesting en afval. We moeten verantwoording afleggen tegenover diegenen die de gevolgen van ons handelen zullen moeten ondergaan. (161)

De encycliek in vogelvlucht
 • Bijbelcitaten: Paus Francicus verwijst naar vele Bijbelcitaten in Laudato Sí 
 • Inleiding (1-16): “Wees geprezen, mijn Heer”, zong de heilige Franciscus van Assisi. In dit mooie lied herinnerde hij ons eraan dat ons gemeenschappelijke huis ook als het ware een zuster is met wie we het bestaan delen, en als een mooie moeder is die ons in haar armen neemt: “U zij de lof, mijn Heer, om onze zuster aarde, die ons voedt en leidt en verscheidene vruchten voortbrengt met kleurrijke bloemen en gras”.
 • Eerste hoofdstuk - Wat met ons huis aan het gebeuren is (17-61)
 • Tweede hoofdstuk - Het evangelie van de Schepping (62-100)
 • Derde hoofdstuk - De menselijke wortel van de ecologische crisis (101-136)
 • Vierde hoofdstuk - Een integrale ecologie (137-162)
 • Vijfde hoofdstuk - Enige lijnen voor oriëntatie en handelen (163-201)
 • Zesde hoofdstuk - Ecologische opvoeding en spiritualiteit (202-245)
 • Zevende hoofdstuk - Gebeden (246)
 
 

LUISTEREN


  


Ga ook eens naar deze 'groene' websites:
Laudato Si alliantie Nederland
Kerk en Milieu
Schepping Vieren
Symbolisch Schikken
Groen Geloven
Groene Kalender
Groene Theologie


 

 • 1 juli 2024
Delen op: