zaterdag 13 juli 2024

Ramen, glas in lood

10 Ramen, glas in lood.
Zeven ramen rondom het priesterkoor: Ontwerp en uitvoering door het bekende glazeniersbedrijf F. Nicolas en Zonen te Roermond. Geplaatst in 1925 onder leiding van pastoor Budde. Sponsors van de ramen: Pastoor Meijer, pastoor Vos, pastoor Smit, de familie Ter Haar Sive Droste en drie ramen zijn betaald door de parochianen.

Kosten van de zeven ramen in 1925: fl.3300,=

 

Twee ramen links
Jezus bidt in de hof van Olijven en vraagt drie leerlingen met Hem te waken en te bidden, maar zij vallen tot driemaal toe in slaap.

Jezus wordt gegeseld

Drie ramen in het midden
Afbeelding naar het verhaal over koning Melchisedek, die Abraham brood en
wijn aanbiedt (Gen. 14). Lijkt erg op de viering van de eucharistie.

Kruisiging
Abraham en Isaak, met het lam dat geofferd kan worden (er is een parallel te trekken met het lijdensverhaal: Abraham is bereid zijn zoon Isaak te offeren, God offert ook zijn Zoon)Twee ramen rechts
Jezus draagt het kruis naar Golgotha, en zijn moeder Maria staat langs de kant van de weg.
Jezus wordt bespot door Romeinse soldatenRamen van de noord- en zuid gevel
Aangebracht in 1947 onder leiding van pastoor Puntman. De ramen zijn voorzien van symbolische afbeeldingen:

 
 • Pelikaan op nest met jongen ( legende: een moederpelikaan zou in haar borst prikken en met haar eigen bloed haar kinderen voeden. Vgl. Jezus die zijn Lichaam en Bloed voor ons gegeven heeft)
 • Druiven, hier wordt wijn van gemaakt, ‘Ik ben de wijnstok, mijn vader de wijngaardenier’
 • Vogel, een duif is het symbool van de heilige Geest
 • Roos, ‘Er is een roos ontsprongen…’. Bovendien komt de roos vaak voor als kroon/bloemenkrans op het hoofd van Maria. Daar komt ook de naam Rozenkrans vandaan.
 • Leeuw, staat voor de evangelist Marcus
 • Mens/engel, staat voor de evangelist Mattheus
 • Adelaar, staat voor de evangelist Johannes
 • Stier, staat voor de evangelist Lucas
 • Bokken bij waterbron, Jezus wordt de bron genoemd, maar wellicht ook naar de psalm ‘Zoals een hert reikhalst naar levend water…’
 • Palm, verwijzing naar de palmtakken met Palmzondag, ter ere van een koning, maar ook een groenblijvende struik in de winter, symbool van hoop.
 • Vogels bij waterbron, zie bokken bij waterbron
 • Brood en vis, naar het bijbelverhaal over de wonderbare broodvermenigvuldiging.

 • 1 juli 2024
Delen op: