vrijdag 19 juli 2024

Historie

Juist voor het herstel van de Kerkelijke Hiërarchie (1853) werd Gerardus Scholten op 16 december 1852 tot bouwpastoor van Buurse benoemd. Op 21 en 28 mei 1858 verscheen volgende advertentie in de Twentsche Courant:


Aanbesteding

Op zaterdag den 4den Juny 1853 zal door J.D. Jordaan, notaris te Haaksbergen, ten verzoeke van het R.K. Kerkbestuur van Buurse, ten huize van Worterink (café) in Buurse Gemeente Haaksbergen, des middags 12 uren in het openbaar worden aanbesteed, Het bouwen van een Pastorie en Kerk te Buurse, met de levering van eenige meterialen volgens Bestek, Teekeningen en Voorwaarden, die vanaf 23 Mei ter inzage zullen worden gelegd ten huize van Wolterink in Buurse.

Haaksbergen, den 18den Mei 1853.

Reeds op eerste kerstdag 1852 werd s’ morgens om vijf uur de eerste mis opgedragen in een “loosze van stroo rond om en van boven digte gebonden, staande aan den Toorrenend waar heden de Kerk staad, door den welEerwaarde Heer pastoor G. Scholten geboortig van Deennekamp uit Twente, en als Kapelaan gestaan in Deurningen en toen in Buurse als pastoor gekomen dewelke ik ondergetekende ook zelven hep helpen ophaallen uit zijn oudershuis “ zoals Johannes Hermannus van Mast van het erve Haarmölle optekende in zijn “Jouwernaal of eenne gedagtenisse voor het nageslagte”. De eerste stenen kerk kwam gereed op “22 November 1854 op het feest van Maria prissentasie, waar wij zijn ingetrokken en ook dien dag tot onze Pattronesse hebben gekozen”. De grond hiertoe, “waar pistorij en Kerk op staat en met hof en kerkhof” werd geschonken door Johannes Gerardus Wolterink. Twee jaar later vermaakte hij zijn gehele erf aan de kerk, omdat hij geen nakomelingen had. De ƒ 4.000,- hypotheek, waarmee het erf belast was, moest natuurlijk door de kerk mee overgenomen worden. Het hout voor de kerk verzamelden de boeren ”in of onder Wessum, Wullen, Ahaus, Alstätte, Lunten en Wennewik en dat moeste natuurlijk gehaald worden”. De stenen voor de pastorie kwamen van de Haanne uit Alstätte, maar “de steennen aan de kerk zijn gemaakt door ons ingezetenen, bij het woonders huis van Haemüle en toen de groene steenne een winter in het schaapsschot van Harmeule gezeten en ‘t zomer op volgede gestookt op het veld even agter de Bramerbrugge dus die het leest kan ook begrijpe dat dit een stuk werk was maar nog waren wij blijde dat wij een Kerk kreegen want voor dien tijt moesten wij allen naar Haaksbergen daar hoorden wij destijds onder de Kerk. De kinderen moesten er naar de Kindeleer en alles moeste daar natuurlijk geschieden om dat dit in pruissische niet mogte geschieden”.

Het door Van Mast hierboven beschreven kerkgebouw werd op 4 juli 1883 tijdens een hevig onweer door de bliksem getroffen, waardoor na enkele uren nog slechts het altaar met de muur daarachter en de beide zijwanden overeind stonden, Met de herbouw was men niet zeer gelukkig. Halverwege gekomen stortte het resultaat van wekenlang werken weer in. Dank zij ruime hulp uit de omgeving en vooral ook uit

Westfalen was de restauratie in 1885 voltooid. Het primitieve kerkje voldeed in de 20e eeuw niet meer aan de eisen, die men toen aan een godshuis stelde. De verkoop van een gedeelte van het kerkeIijk bezit, een testamentair legaat en collectes stelden pastoor J. van den Berg in staat, de sinds lang gekoesterde plannen te verwezenlijken. En zo kon in april 1940 katholiek Buurse een nieuwe kerk in gebruik nemen. Deze kerk was van de bekende Enschedese architect Johan Sluymer. Ook aan de inwendige verfraaiing van de kerk werd aandacht besteed o.a. door het plaatsen van een nieuw orgel in1949.
 

Achtereenvolgende pastoors van Buurse

Gerardus Scholten, geboren te Denekamp op 31 maart 1810, pastoor van Buurse van 16 december 1852 tot 15 december 1860, dan pastoor te Losser, Henricus Krabben, geboren te Zieuwent op 8 september 1822, pastoor van Buurse tot 3 mei l870, dan pastoor te Stadskanaal, Everhardus Christianus Antonius Teusse, geboren te Ootmarsum op 3 december 1834, pastoor te Buurse tot 30 september 1875, dan pastoor te Weerselo en later te Vasse, Hendrikus Stokhorst, geboren te Zieuwent op 30 juni 1836, pastoor te Buurse tot 31 december 1878, dan pastoor te Gaanderen, Johannes Scholten Reimer, geboren te Hasselo op 27 januari 1836, pastoor te Buurse tot 17 december 1880, daarna pastoor te De Lutte, Joannes Bernardus Geurtsen, geboren op 18 februari 1840 te Netterden, pastoor van Buurse tot 19 maart 1890, dan pastoor  Oldenzaal, Leendert van Vliet, geboren op 10 oktober 1847 te Lopik, pastoor van Buurse tot 30 september 1893, dan pastoor te Stadskanaal, Johannes Hendrikus Nagels, geboren Utrecht op 1 februari 1850, pastoor te Buurse tot 15 november 1901, dan pstoor van Losser, Johannes Hendrikus Sauveur, geboren te Leeuwarden of 1 september 1857, pastoor van Buurse tot 25 juli 1907, dan pastoor van Rietmolen, Hermannus Wilhelmus Aloysius van der Waarden, geboren te Herwen en Aerdt op 9 februari 1869, pastoor te Buurse tot 28 augustus 1914, wordt dan pastoor te Harmelen, Carolus Maximilianus Joseph Spaan, geboren op 22 februari 1874 te Zutphen, pastoor te Buurse tot 28 maart 1919, dan pastoor Montfoort, Wilhelmus Evaristus Aloysius Ahsman, geboren te Utrecht op 28 oktober 1878, pastoor van Buurse van 30 juni 1927, dan pastoor te Silvolde, Cornelis Johannes Lambertus van der Heyden, geboren te Hilversum op 27 april 1885, pastoor te Buurse tot 29 december dan pastoor te Veendam, Johannes Theodorus Josephus van den Berg, geboren op 28 maart 1885 te Utrecht, pastoor van Buurse tot zijn overlijden op 17 december 1940, Johan Hendrik Joseph Groothuis, geboren op 8 juni 1900 te Tubbergen, pastoor te Buurse van 24 december 1940 tot hij 26 oktober 1968 met emeritaat ging en tenslotte de huidige pastoor L.A.T. Zuijdwijk.

  • 1 juli 2024
Delen op: